Author Archives: Dusan

NFMR se sloučil s Nadačním fondem IOCB Tech

Na základě smlouvy o sloučení ze dne 13. října 2022 došlo ke sloučení Nadačního fondu Martiny Roeselové (NFMR) s Nadačním fondem IOCB Tech. Nástupnickým fondem je NF IOCB Tech, NFMR  sloučením zanikl.

Pamětní grant nově uděluje NF IOCB Tech

Náš fond se dohodl s Nadačním fondem IOCB Tech na budoucí strategii rozvoje grantu. NF IOCB Tech převezme péči o grant a bude jej nadále udělovat.

Nadační fond má nového ředitele

Dosavadní ředitel Nadačního fondu Martiny Roeselové, Bohumír Valter, na vlastní žádost skončil ve své funkci. Jeho nástupcem zvolila správní rada fondu Dušana Brinzanika.

Ceny za rok 2020 ve správných rukách

Správní rada NFMR se při hodnocení závěrečných zpráv vítězů za rok 2020 s velkou radostí a zároveň s obdivem seznámila se skvělou celoroční prací všech držitelů, kterým se velmi dobře podařilo skloupit péči o dítě s vědeckou prací.