Category Archives: Aktuality

Nadační fond má nového ředitele

Dosavadní ředitel Nadačního fondu Martiny Roeselové, Bohumír Valter, na vlastní žádost skončil ve své funkci. Jeho nástupcem zvolila správní rada fondu Dušana Brinzanika.

Pamětní granty pro rok 2021 uděleny

Správní rada se na dnešním zasedání rozhodla udělit čtyři pamětní granty Martiny Roeselové.

Vyhodnocování žádostí pro rok 2021

Obdobně jako v předchozích letech jsme zaznamenali velký zájem o udělení pamětního grantu Martiny Roeselové. Nebude lehké vybrat z letošních 22 žadatelů/žadatelek.

Uzávěrka přihlášek se rychle blíží

Nezapomeňte, že uzávěrka přihlášek pro udělení grantů pro tento rok je již 30. září 2021.

Ceny za rok 2020 ve správných rukách

Správní rada NFMR se při hodnocení závěrečných zpráv vítězů za rok 2020 s velkou radostí a zároveň s obdivem seznámila se skvělou celoroční prací všech držitelů, kterým se velmi dobře podařilo skloupit péči o dítě s vědeckou prací.

Slavnostní vyhlášení vítězů odloženo

Tradiční slavnostní vyhlášení letošních vítězů se vzhledem k pandemické situaci o rok odkládá.

Pět nových držitelek grantu

U příležitosti pátého výročí Nadačního fondu se správní rada rozhodla ocenit pět uchazečů o Pamětní grant Martiny Roeselové.

Páté výročí nadačního fondu

15 grantů – 15 úspěšných skloubení kvalitní vědy s rodičovstvím.

Vyhodnocování žádostí pro rok 2020

Správní rada a hodnoticí komise je i v letošním roce postavena před nelehký úkol: vybrat z 31 žadatelů a žadatelek ty, kterým bude udělen Pamětní grant Martiny Roeselové.

Připravujete žádost o udělení grantu?

Potom nepřehlédněte často kladené otázky (FAQ).