Category Archives: Aktuality

NFMR se sloučil s Nadačním fondem IOCB Tech

Na základě smlouvy o sloučení ze dne 13. října 2022 došlo ke sloučení Nadačního fondu Martiny Roeselové (NFMR) s Nadačním fondem IOCB Tech. Nástupnickým fondem je NF IOCB Tech, NFMR  sloučením zanikl.

Pamětní grant nově uděluje NF IOCB Tech

Náš fond se dohodl s Nadačním fondem IOCB Tech na budoucí strategii rozvoje grantu. NF IOCB Tech převezme péči o grant a bude jej nadále udělovat.

Nadační fond má nového ředitele

Dosavadní ředitel Nadačního fondu Martiny Roeselové, Bohumír Valter, na vlastní žádost skončil ve své funkci. Jeho nástupcem zvolila správní rada fondu Dušana Brinzanika.

Pamětní granty pro rok 2022 uděleny

Správní rada se na dnešním zasedání rozhodla udělit čtyři pamětní granty Martiny Roeselové.

Vyhodnocování žádostí pro rok 2022

Obdobně jako v předchozích letech jsme zaznamenali velký zájem o udělení pamětního grantu Martiny Roeselové. Nebude lehké vybrat z letošních 22 žadatelů/žadatelek.

Ceny za rok 2020 ve správných rukách

Správní rada NFMR se při hodnocení závěrečných zpráv vítězů za rok 2020 s velkou radostí a zároveň s obdivem seznámila se skvělou celoroční prací všech držitelů, kterým se velmi dobře podařilo skloupit péči o dítě s vědeckou prací.

Pět nových držitelek grantu

U příležitosti pátého výročí Nadačního fondu se správní rada rozhodla ocenit pět uchazečů o Pamětní grant Martiny Roeselové.

Páté výročí nadačního fondu

15 grantů – 15 úspěšných skloubení kvalitní vědy s rodičovstvím.

Kateřina Sam – rozhovor o vědě a rodině

Rozhovor s držitelkou Pamětního grantu Martiny Roeselové Kateřinou Sam.

Gratulujeme příjemcům grantu Martiny Roeselové na rok 2020

V krásné atmosféře nového vánočního večírku pracovníků ÚOCHB AV ČR vyhlásila správní rada Nadačního fondu Martiny Roeselové letošní vítěze z 37 uchazečů.