2020

 • Rasha Abdelrahman, MSc. (CEITEC VUT, Brno)
 • Mgr. Monika Čechová, Ph.D. (Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, Liběchov)
 • Mgr. Anna Mrázová (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
 • Ing. Markéta Tesařová (CEITEC, Brno)
 • Mgr. Anna Týčová, Ph.D. (Ústav analytické chemie AV ČR, Brno)

2019

 • RNDr. Miroslav Dvorský, Ph.D. (Botanický ústav AV ČR, Třeboň)
 • Mgr. Aneta Ledererová (MU Brno, CEITEC)
 • Mgr. Jaroslava Nováková, Ph.D. (MatFyz, UK Praha)
 • Mgr. Lenka Ťupová (Farm. fakulta; UK Hradec Králové)

2018

 • RNDr. Klára Frydrýšková (Karlova Univerzita)
 • Mgr. Barbora Melkes (Karlova Univerzita)
 • Ing. Silvie Rimpelová, Ph.D. (VŠCHT)
 • MUDr. Mgr. Ing. Petra Šedová, Ph.D. (MU Brno)

2017

 • Mgr. Adéla Melcrová (ÚFCH JH AV ČR)
 • Ing. Barbora Planková, Ph.D. (Ústav chemických procesů AV ČR)
 • Ing. Lucie Pokorná, Ph.D. (VŠCHT Praha)
 • Mgr. Kateřina Sam, Ph.D. (Biologické centrum České Budějovice)

2016

 • Mgr. Hana Elicharová (Farmaceutická fakulta, UK, Hradec Králové)
 • Mgr. Hana Šigutová, Ph.D. (PřF UK, Ostravská univerzita)
 • Mgr. Michaela Tučková (Univerzita Palackého v Olomouci)