Gratulujeme příjemcům grantu Martiny Roeselové na rok 2020

předávání grantů 2019

V krásné atmosféře nového vánočního večírku pracovníků ÚOCHB AV ČR vyhlásila správní rada Nadačního fondu Martiny Roeselové letošní vítěze z 37 uchazečů: RNDr. Miroslav Dvorský, Ph.D. (Botanický ústav AV ČR, Třeboň); Mgr. Aneta Ledererová (MU Brno, CEITEC); Mgr. Jaroslava Nováková, Ph.D. (MatFyz, UK Praha) a Mgr. Lenka Ťupová (Farm. F.; UK Hradec Králové). Blahopřejeme vítězům a jejich rodinám a zároveň upřímně děkujeme všem dárcům, kteří nás v nadační činnosti podporují.