Nadační fond má nového ředitele

Dosavadní ředitel Nadačního fondu Martiny Roeselové, Bohumír Valter, na vlastní žádost skončil ve své funkci. Jeho nástupcem zvolila správní rada fondu Dušana Brinzanika.

Bohumír Valter řídil chod fondu od jeho začátku v roce 2016. Za dobu jeho působení poskytl fond Pamětní grant Martiny Roeselové 24 mladých vědkyním a vědcům působícím v České republice.

„Pan Valter má zásadní podíl na úspěšném rozjezdu a fungování našeho fondu a my jsme mu velmi vděčni za jeho práci. Přejeme mu hodně štěstí a pevné zdraví do dalších let,“ říká předsedkyně správní rady fondu Iva Pichová.