NFMR se sloučil s Nadačním fondem IOCB Tech

Na základě smlouvy o sloučení ze dne 13. října 2022 došlo ke sloučení Nadačního fondu Martiny Roeselové (NFMR) s Nadačním fondem IOCB Tech. Nástupnickým fondem je NF IOCB Tech, NFMR sloučením zanikl.

Usnesení Městského soudu v Praze vstoupilo v platnost 26. 11. 2022, kdy byl proveden zápis v nadačním rejstříku.