Pamětní granty Martiny Roeselové na rok 2017 uděleny

předávání grantů 2017

Do konce září 2017 se sešlo 49 žádostí o udělení grantu pro rok 2017. Z nich hodnotící komise vybrala čtyři nové držitelky grantu, které tak obdrží finanční příspěvek 120 000 Kč, aby mohly dobře skloubit svou vědeckou kariéru s kvalitní péčí o předškolní děti. Novými držitelkami grantu se staly Barbora Planková (Ústav chemických procesů AV ČR), Kateřina Sam (Biologické centrum AV ČR), Lucie Pokorná (VŠCHT) a Adéla Melcrová (Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR). Blahopřejeme novým držitelkám grantu a jejich rodinám a z celého srdce děkujeme všem dárcům, kteří tuto podporu umožnili!