Pamětní granty Martiny Roeselové na rok 2018 uděleny

předávání grantů 2017

Do konce září 2017 se sešlo 49 žádostí o udělení grantu pro rok 2018.

Z nich hodnotící komise vybrala čtyři nové držitelky grantu, které tak obdrží finanční příspěvek 120 000 Kč, aby mohly dobře skloubit svou vědeckou kariéru s kvalitní péčí o předškolní děti.

Novými držitelkami grantu se staly:

  • Barbora Planková (Ústav chemických procesů AV ČR)
  • Kateřina Sam (Biologické centrum AV ČR)
  • Lucie Pokorná (VŠCHT)
  • Adéla Melcrová (Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR)

Blahopřejeme novým držitelkám grantu a jejich rodinám a z celého srdce děkujeme všem dárcům, kteří tuto podporu umožnili!