Páté výročí nadačního fondu

15 grantů
15 úspěšných skloubení kvalitní vědy s rodičovstvím

Oceňuji, že jde o stipendium, které vám ponechává svobodu.
Finanční prostředky nejsou vázané na určitý předem definovaný způsob použití, takže můžete flexibilně reagovat na měnící se rodinnou situaci.
Daná důvěra, že sám rodič nejlépe ví, jak zajistit péči o dítě, je osvobozující a současně zavazující.

– MUDr. Mgr. Ing. Petra Šedová, Ph.D.


RNDr. Klára Frydrýšková

RNDr. Klára Frydrýšková

RNDr. Klára Frydrýšková obdržela Pamětní grant Martiny Roeselové během doktorského studia na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Dnes působí ve firmě zabývající se vývojem imunoterapeutických léčivých přípravků.

„Pamětní grant Martiny Roeselové jsem obdržela v okamžiku, kdy jsem se snažila dokončit doktorské studium a současně pečovat o dvě dcery v předškolním věku. Získání grantu mi umožnilo zásadně navýšit čas, který jsem mohla strávit v laboratoři, dcerám jsem zaplatila hlídání, dokončila jsem některé nejdůležitější experimenty, napsala publikaci, která je zatím mou nejlépe impaktovanou, a disertační práci. Mým dlouhodobým cílem již během studia bylo posunout se z oblasti základního výzkumu do výzkumu aplikovaného. Díky získání titulu Ph.D. se mi to skutečně podařilo. Nyní pracuji jako specialistka vývoje výrobních postupů jedné technologické platformy pro více kandidátů na imunoterapii různých nádorových onemocnění. S kolegy se snažíme tuto platformu vylepšovat a zařídit vše nezbytné pro její hladké komerční využití, které jak všichni doufáme, již brzy nastane.“


Mgr. Barbora Melkes

Mgr. Barbora Melkes

Mgr. Barbora Melkes obdržela Pamětní grant Martiny Roeselové během svého doktorského studia na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde stále působí na Katedře fyziologie a zabývá se molekulárními drahami spojenými s bolestí.

„Potřebovala jsem se vrátit do laboratoře, abych mohla dodělat dizertaci. Neměla jsem ale mnoho možností, jak zajistit hlídání pro mého tehdy 1,5letého syna, a ani přes veškerou pomoc mé rodiny jsem neměla dostatek času k vědecké práci. Tento grant mi umožnil zaplatit hlídání pro mého syna a úspěšně skloubit rodinu s prací. Získala jsem díky němu dostatek dat ke dvěma článkům, se kterými jsem úspěšně proplula rozbouřenými vodami recenzních řízení v kvalitních časopisech, a k sepsání mé disertační práce na téma molekulárních interakcí µ opioidních receptorů a iontových kanálů TRPV1. Koncem září mě čeká obhajoba, tak snad to klapne.“


MUDr. Mgr. Ing. Petra Šedová, Ph.D.

MUDr. Mgr. Ing. Petra Šedová, Ph.D.

MUDr. Mgr. Ing. Petra Šedová, Ph.D. obdržela Pamětní grant Martiny Roeselové v roce 2018 jako postdoktorandka působící v Mezinárodním centru klinického výzkumu při Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně a výzkumná pracovnice na Mayo Clinic v USA.

„Grant byl pro mě velmi přínosný ve více rovinách. Samozřejmě, že mi pomohl finančně a umožnil mi zajistit péči o děti. Ještě důležitější ale bylo, že se jednalo o velmi silnou psychickou podporu. Za několik měsíců se nám narodil náš třetí potomek a doma jsme měli 3 děti do 3 let, což byla sice radostná, ale zároveň velmi náročná výzva. Vždy jsme toužili po velké rodině. Zároveň jsem si ale přála alespoň částečně zůstat v kontaktu s vědou a prací lékaře. Grant představoval určitý symbol, že se se mnou počítá i na mateřské, a konkrétní pomoc v nové situaci rodiče. Od té doby jsem pracovala na několika zajímavých projektech. Působila jsem jako spolumentor studentů Lékařské fakulty Masarykovy Univerzity. Kromě toho jsme s kolegy v rámci celonárodního projektu klinických doporučených postupů úspěšně obhájili pilotní projekt zaměřený na doporučené postupy pro diagnostiku, terapii a následnou péči u pacientů s chronickou lymfocytární leukémií. Také jsme úspěšně završili práci na několika projektech týkajících se cévní mozkové příhody s publikacemi v impaktovaných časopisech a další máme v recenzním řízení. V současnosti se stále snažím skloubit více rolí dohromady. Jsem na rodičovské „dovolené“, působím na částečný úvazek v Mezinárodním centru klinického výzkumu v Brně a na Mayo Clinic v USA. Příští rok bych měla působit jako školitel Ph.D. studentů, částečně se vrátit k výuce studentů LF MU a jako lékařka do klinického provozu na Interní hematologickou a onkologickou kliniku FN Brno.“