Pět nových držitelek grantu

U příležitosti pátého výročí Nadačního fondu se správní rada rozhodla ocenit pět uchazečů o Pamětní grant Martiny Roeselové:

  • Rasha Abdelrahman, MSc. (CEITEC VUT, Brno)
  • Mgr. Monika Čechová, Ph.D. (Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, Liběchov)
  • Mgr. Anna Mrázová (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
  • Ing. Markéta Tesařová (CEITEC, Brno)
  • Mgr. Anna Týčová, Ph.D. (Ústav analytické chemie AV ČR, Brno)

Blahopřejeme všem vítězkám a jejich rodinám.