Podpořte nás

Nadační fond Martiny Roeselové může podporovat mladé vědce a vědkyně snažící se úspěšně propojit kvalitní vědu s pečlivým rodičovstvím jen díky podpoře svých dárců, ať už jednotlivců, firem či institucí. Zapojte se prosím také a přispějte jakoukoli částkou.
Děkujeme za Vaši podporu.

Číslo účtu: 278382680/0300


Jednorázově Měsíčně
 

 


Významní dárci