Prestižní grant ERC pro Kateřinu Sam

Blahopřejeme Kateřině Sam (Biologické centrum AV ČR), držitelce grantu Martiny Roeselové za rok 2017, k získání prestižního grantu ERC. Máme upřímnou radost, že i díky naší podpoře se jí podařilo tak skvěle skloubit vědeckou činnost s péčí o dítě.