NFMR se sloučil s Nadačním fondem IOCB Tech

Na základě smlouvy o sloučení ze dne 13. října 2022 došlo ke sloučení Nadačního fondu Martiny Roeselové (NFMR) s Nadačním fondem IOCB Tech. Nástupnickým fondem je NF IOCB Tech, NFMR sloučením zanikl.

Usnesení Městského soudu v Praze vstoupilo v platnost 26. 11. 2022, kdy byl proveden zápis v nadačním rejstříku.

Pamětní grant nově uděluje NF IOCB Tech

Náš fond se dohodl s Nadačním fondem IOCB Tech, který byl založen společností IOCB Tech působící při Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, na budoucí strategii rozvoje grantu. NF IOCB Tech převezme péči o grant a bude jej nadále udělovat.

Pro rok 2023 se fond rozhodl navýšit částku grantu na 150.000 Kč. Žádosti o grant je možné podávat do 15. října 2022.

Bližší informace o tom, pro koho je grant určen a jak o něj žádat, najdete na www.nfiocbtech.cz.

Nadační fond má nového ředitele

Dosavadní ředitel Nadačního fondu Martiny Roeselové, Bohumír Valter, na vlastní žádost skončil ve své funkci. Jeho nástupcem zvolila správní rada fondu Dušana Brinzanika.

Bohumír Valter řídil chod fondu od jeho začátku v roce 2016. Za dobu jeho působení poskytl fond Pamětní grant Martiny Roeselové 24 mladých vědkyním a vědcům působícím v České republice.

„Pan Valter má zásadní podíl na úspěšném rozjezdu a fungování našeho fondu a my jsme mu velmi vděčni za jeho práci. Přejeme mu hodně štěstí a pevné zdraví do dalších let,“ říká předsedkyně správní rady fondu Iva Pichová.

Pamětní granty pro rok 2022 uděleny

Správní rada se na dnešním zasedání rozhodla udělit čtyři pamětní granty Martiny Roeselové:

  • Mgr. Monika Fňašková (CEITEC, Brno)
  • Mgr. Lenka Gahurová, Ph.D. (Jihočeská univerzita, České Budějovice)
  • Ing. Johana Muchová (CEITEC, Brno)
  • Mgr. Ondřej Schindler (MU, Brno)

Blahopřejeme všem oceněným.

Vyhodnocování žádostí pro rok 2022

Obdobně jako v předchozích letech jsme zaznamenali velký zájem o udělení pamětního grantu Martiny Roeselové.

Nebude lehké vybrat z letošních 22 žadatelů/žadatelek.

Ceny za rok 2020 ve správných rukách

Správní rada NFMR se při hodnocení závěrečných zpráv vítězů za rok 2020 s velkou radostí a zároveň s obdivem seznámila se skvělou celoroční prací všech držitelů, kterým se velmi dobře podařilo skloupit péči o dítě s vědeckou prací.

Všem srdečně blahopřejeme!

Přehled dosažených vědeckých výsledků:

Aneta Ledererová:

„Podpora Vaší nadace mi dala nejen finanční jistotu, ale i hřejivý pocit podpory a vědomí, že mé konání a snaha zvládnout více životních rolí není zbytečná.“

Publikace:

Lenka Ťupová:

„Velmi Vám děkuji za tuto obrovskou podporu a doufám, že Vás potěší výsledky mé celoroční práce, kterých jsem díky Vaší podpoře snadněji dosáhla.“

Publikace:

Miroslav Dvorský:

Publikace:

Jaroslava Nováková:

Publikace:

Pět nových držitelek grantu

U příležitosti pátého výročí Nadačního fondu se správní rada rozhodla ocenit pět uchazečů o Pamětní grant Martiny Roeselové:

  • Rasha Abdelrahman, MSc. (CEITEC VUT, Brno)
  • Mgr. Monika Čechová, Ph.D. (Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, Liběchov)
  • Mgr. Anna Mrázová (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
  • Ing. Markéta Tesařová (CEITEC, Brno)
  • Mgr. Anna Týčová, Ph.D. (Ústav analytické chemie AV ČR, Brno)

Blahopřejeme všem vítězkám a jejich rodinám.

Páté výročí nadačního fondu

15 grantů
15 úspěšných skloubení kvalitní vědy s rodičovstvím

Oceňuji, že jde o stipendium, které vám ponechává svobodu.
Finanční prostředky nejsou vázané na určitý předem definovaný způsob použití, takže můžete flexibilně reagovat na měnící se rodinnou situaci.
Daná důvěra, že sám rodič nejlépe ví, jak zajistit péči o dítě, je osvobozující a současně zavazující.

– MUDr. Mgr. Ing. Petra Šedová, Ph.D.


RNDr. Klára Frydrýšková

RNDr. Klára Frydrýšková

RNDr. Klára Frydrýšková obdržela Pamětní grant Martiny Roeselové během doktorského studia na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Dnes působí ve firmě zabývající se vývojem imunoterapeutických léčivých přípravků.

„Pamětní grant Martiny Roeselové jsem obdržela v okamžiku, kdy jsem se snažila dokončit doktorské studium a současně pečovat o dvě dcery v předškolním věku. Získání grantu mi umožnilo zásadně navýšit čas, který jsem mohla strávit v laboratoři, dcerám jsem zaplatila hlídání, dokončila jsem některé nejdůležitější experimenty, napsala publikaci, která je zatím mou nejlépe impaktovanou, a disertační práci. Mým dlouhodobým cílem již během studia bylo posunout se z oblasti základního výzkumu do výzkumu aplikovaného. Díky získání titulu Ph.D. se mi to skutečně podařilo. Nyní pracuji jako specialistka vývoje výrobních postupů jedné technologické platformy pro více kandidátů na imunoterapii různých nádorových onemocnění. S kolegy se snažíme tuto platformu vylepšovat a zařídit vše nezbytné pro její hladké komerční využití, které jak všichni doufáme, již brzy nastane.“


Mgr. Barbora Melkes

Mgr. Barbora Melkes

Mgr. Barbora Melkes obdržela Pamětní grant Martiny Roeselové během svého doktorského studia na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde stále působí na Katedře fyziologie a zabývá se molekulárními drahami spojenými s bolestí.

„Potřebovala jsem se vrátit do laboratoře, abych mohla dodělat dizertaci. Neměla jsem ale mnoho možností, jak zajistit hlídání pro mého tehdy 1,5letého syna, a ani přes veškerou pomoc mé rodiny jsem neměla dostatek času k vědecké práci. Tento grant mi umožnil zaplatit hlídání pro mého syna a úspěšně skloubit rodinu s prací. Získala jsem díky němu dostatek dat ke dvěma článkům, se kterými jsem úspěšně proplula rozbouřenými vodami recenzních řízení v kvalitních časopisech, a k sepsání mé disertační práce na téma molekulárních interakcí µ opioidních receptorů a iontových kanálů TRPV1. Koncem září mě čeká obhajoba, tak snad to klapne.“


MUDr. Mgr. Ing. Petra Šedová, Ph.D.

MUDr. Mgr. Ing. Petra Šedová, Ph.D.

MUDr. Mgr. Ing. Petra Šedová, Ph.D. obdržela Pamětní grant Martiny Roeselové v roce 2018 jako postdoktorandka působící v Mezinárodním centru klinického výzkumu při Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně a výzkumná pracovnice na Mayo Clinic v USA.

„Grant byl pro mě velmi přínosný ve více rovinách. Samozřejmě, že mi pomohl finančně a umožnil mi zajistit péči o děti. Ještě důležitější ale bylo, že se jednalo o velmi silnou psychickou podporu. Za několik měsíců se nám narodil náš třetí potomek a doma jsme měli 3 děti do 3 let, což byla sice radostná, ale zároveň velmi náročná výzva. Vždy jsme toužili po velké rodině. Zároveň jsem si ale přála alespoň částečně zůstat v kontaktu s vědou a prací lékaře. Grant představoval určitý symbol, že se se mnou počítá i na mateřské, a konkrétní pomoc v nové situaci rodiče. Od té doby jsem pracovala na několika zajímavých projektech. Působila jsem jako spolumentor studentů Lékařské fakulty Masarykovy Univerzity. Kromě toho jsme s kolegy v rámci celonárodního projektu klinických doporučených postupů úspěšně obhájili pilotní projekt zaměřený na doporučené postupy pro diagnostiku, terapii a následnou péči u pacientů s chronickou lymfocytární leukémií. Také jsme úspěšně završili práci na několika projektech týkajících se cévní mozkové příhody s publikacemi v impaktovaných časopisech a další máme v recenzním řízení. V současnosti se stále snažím skloubit více rolí dohromady. Jsem na rodičovské „dovolené“, působím na částečný úvazek v Mezinárodním centru klinického výzkumu v Brně a na Mayo Clinic v USA. Příští rok bych měla působit jako školitel Ph.D. studentů, částečně se vrátit k výuce studentů LF MU a jako lékařka do klinického provozu na Interní hematologickou a onkologickou kliniku FN Brno.“

Kateřina Sam – rozhovor o vědě a rodině

Dr. Kateřina Sam, držitelka grantu Martiny Roeselové za rok 2018, vystudovala zoologii a biologii ekosystémů na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, kde také získala v roce 2013 doktorát. V následujících letech působila na Jihočeské univerzitě, posléze krátce na Kodaňské univerzitě v Dánsku a nakonec na Griffith University v australském Brisbane. V roce 2017 se vrátila do Českých Budějovic, aby zde vedla Laboratoř multitrofických interakcí na Entomologickém ústavu Biologického centra Akademie věd ČR. Rok na to obdržela prestižní ERC Starting Grant. Ve svém výzkumu se věnuje tématům z oblasti zoologie, ekologie a behaviorální ekologie. Má jedno dítě a čeká druhé.

V Biologickém centru AV ČR v Českých Budějovicích vedete vlastní laboratoř. Na čem pracujete?

Zabývám se různými aspekty komunikace mezi rostlinami, hmyzem a jejich predátory. Specificky se moji studenti zabývají tím, jak a jestli jsou ptáci schopni detekovat hmyz na rostlině pomocí těkavých látek, které rostliny při napadení hmyzem produkují, nebo tím, jak býložravý hmyz reaguje na přítomnost a nepřímé pobytové stopy ptáků a pavouků na rostlinách. Ve velkých projektech se pak zabýváme tlakem, který predátoři na hmyz vyvíjejí, a jaký to má vliv na společenstva anebo fitness rostlin. Tyto velké projekty mi momentálně běží v Japonsku, Číně, Malajsii, Papui-Nové Guinei, Austrálii a Jižní Africe.

Během postdoktorské stáže, kdy se vědci zpravidla soustředí na svou kariéru, jste založila rodinu. Zdá se ale, že vás to moc nezpomalilo, že jste se dokázala prosadit a nakonec jste dostala nabídku vrátit se do Čech, abyste tu vedla vlastní laboratoř. To byly vašemu synovi téměř tři roky. Hned rok na to jste získala ERC Starting Grant, kterým se může pyšnit jen několik vašich vědeckých kolegů v ČR. Jak se vám daří skloubit mateřství a úspěšnou vědeckou kariéru?

Diář a různé organizéry se staly neoddělitelnou součástí mého já. Tak jako vím, co budu dělat pozítří ve dvě odpoledne, tak vím, do kterého šuplíku mrazáku mám sáhnout pro 100 g celeru, které budu potřebovat za hodinu do lasagní k večeři. Evidence toho, ve které zemi mám které vybavení, který student přeletí který den a kam a do kdy musím kde podat žádost o vědecká povolení, se jednoduše staly téměř stejně důležité jako termín očkování psa či seznam toho, co mám v kterém šuplíku mrazáku. Nepořádek se stal mým úhlavním nepřítelem. Jednou si mě přijeli vyfotit do mé kanceláře pro jeden denní tisk. Když pan fotograf shlédl můj stůl, tak prohodil, že vypadá dost nevědecky, nevěrohodně a uklizeně, a poprosil mě, jestli by mi nevadilo se vyfotit za stolem mé studentky, která tam měla neskutečný chaos.

To vám tedy moc času na vlastní výzkum asi moc nezbývá.

Ano popravdě, přijde mi, že jsem už více manažer než vědec. Momentálně mám 9 doktorských studentů, 3 mladší a dalších 8 zaměstnanců. K tomu jsem zástupcem na oddělení, které má téměř 50 dalších zaměstnanců. A když přijde denně s dotazem polovina studentů, k tomu se přidá pár organizačních věcí v terénu, nějaká zaseklá povolení, víza, neprovedené platby, tak si ke své vědecké práci sedám ve 3 odpoledne.

Proto jsem se musela velmi rychle naučit být velmi efektivní a poprat se s tím, že mám 8 pracovních hodin denně a do těch se musím vejít. Už si nemůžu dovolit sedět nad odstavcem několik hodin. Teď prostě sednu a za den musím mít celý první rukopis článku napsaný. Každé ráno si proto zreviduji plán, nastavím, kolik času bych chtěla čím strávit, vyhradím čas na pohromy a nečekané schůzky ze strany studentů, k tomu naplánuji, co je třeba zvládnout cestou z práce, doma na zahradě, co bude k večeři a pak už jen „jedu“. Samozřejmě, nehody se stávají, proto už se nepozastavuji nad maminkami, které těsně před půlnocí shání v supermarketu bílou košili na zítřejší besídku. Abstrakty a grantové zprávy odesílané minutu před termínem (v lepším případě) jsem již také přestala počítat.

V roce 2017 jste získala Pamětní grant Martiny Roeselové, který podporuje vědce a vědkyně s dětmi v předškolním věku snažící se během intenzivních rodičovských povinností udržet krok se špičkovou vědou. V čem vám konkrétně grant pomohl?

Umožnil mi brát syna sebou na konference, do terénu, sehnat mu tam chůvu na dny, kdy se mnou nemohl do pralesa. Tím, že jsem si ho mohla vzít s sebou třeba i na dva měsíce do Austrálie nebo na Papuu, jsem si ušetřila spoustu organizačních i vlastních emočních problémů. Přijde mi totiž, že proto, aby česká matka obstála před okolím, musela by s dítětem sedět tři roky na zadku doma. Pakliže ho dá do jeslí, aby mohla jít do kanceláře, tak ho zanedbává. A pakliže si ho naopak vezme s sebou do práce či terénu, tak ho ohrožuje na životě. Mně se osvědčilo to „ohrožování na životě“ a myslím, že i můj syn si to dost užil. Pamětní grant mi velmi pomohl to vše finančně zvládnout.

Co soudíte obecně o situaci vědkyň-matek v českém prostředí?

Vrátila jsme se z Austrálie do Čech právě proto, že si myslím, že je tady situace výrazně lepší než v mnohých dalších zemích. Zejména u nás na ústavu se cítím velmi dobře. Ještě nikdy jsem se tu nesetkala s nějakou diskriminací. Spíše naopak. Mohu si vesměs vybrat ze dvou školek, které jsou obě v kampusu a berou děti od jednoho roku. Přijde mi pěkné, že se tu nikdo nepozastavuje nad tím, že se žena rozhodne mít děti během doktorátu nebo postdoka, kdy už jí je tak jako tak téměř třicet.

V Austrálii, kde jsem byla na postdoku, jsem to tak necítila. To byl synovi rok až dva a všichni si ťukali na čelo, proč že si kazím kariéru a život. Ani jedna z mých tamních kolegyň si prý ještě nemůže dovolit rodinu, a to je jim už kolem 35. Školka v kampusu nebyla a ty soukromé byly finančně nedostupné. Od ženy se očekávalo, že se po případném šestinedělí vrátí plně funkční na plný úvazek. Celé dva roky jsem řešila práci s dítětem na ruce a musím říct, že jsem se z toho málem zhroutila. Najít jinou pozici s částečným úvazkem se mi za dva roky nepodařilo.

Proto jsem neváhala ani minutu, když přišla nabídka vrátit se zpět sem k nám. Manžel se naštěstí také nechal přesvědčit poměrně lehce. Tady moje okolí nepovažuje za problém, když mi najednou pošlou syna domů s neštovicemi a já oznámím, že budu dalších pár dní pracovat z domova. Ale věřím, že ne všude je situace taková jako u nás. Často slýchávám povzdechy maminek z různých institutů z Prahy, že ony institucionální školky nemají. Já mám navíc ohromnou výhodu v tom, že dělám ekologii, kde se dá spousta pokusů zvládnout s dítětem. Maminky pracující například v laboratořích mají podle mě situaci mnohem složitější.

Nicméně, stále mi přijde, že největším nepřítelem české vědkyně je její ženské okolí. Spousta žen stále věří, že být doma s dítětem tři až čtyři roky je jediná a správná cesta. Jakmile se jiná matka rozhodne pro dřívější návrat do zaměstnání, je často šmahem a velmi nelítostně odsouzena. Za mě osobně jsou diskuze o tom, jak umožnit matkám rychlejší návrat na pracovní trh, mnohem důležitější než nedávné debaty o tom, jak zvýšit rodičovský příspěvek.

Vaše rodina se brzy opět rozroste, jaké jsou vaše další (rodinné i pracovní) plány?

Přežít to . Bohužel jsem se v minulých letech stala maminkou několika andílků, tak teď již jen pevně doufáme, že se vysněného miminka na podzim ve zdraví dočkáme. Doma asi budeme mít dost veselo, ale studenty pomalu navykám samostatnosti a mé nepřítomnosti. Teď jsem například byla během šesti týdnů na šesti konferencích a vrátila se k týmu, který fungoval víceméně samostatně. Ale přesto si plánuji najít pomocnici, protože jednoduše nebudu moct rozjetý projekt nechat ladem příliš dlouho. Zároveň se chci brzo vrátit ke svým studentům. Přivezla jsme si je do Čech z Číny, Malajsie, Papui, Kolumbie i Indie. Mám za ně pocit zodpovědnosti, protože se na následující čtyři roky tak trochu stali součástí mé rodiny. Takže si přes Vánoce nejspíš trochu odpočnu, pak vypravím v únoru týmy do terénu a v březnu nejspíš začnu psát nový výzkumný projekt, protože potřebuji na rok 2020 zajistit financování několika mých dřívějších zaměstnanců a studentů. V posledních letech mě nadchly vztahy pavouků a ptáků, tak se na psaní a zkoumání v této oblasti moc těším. ERC projekt mi nicméně poběží ještě 4 roky, takže o zábavu a problémy odehrávající se v některé ze šesti zemí, kde pracujeme, nebude nouze.

Gratulujeme příjemcům grantu Martiny Roeselové na rok 2020

předávání grantů 2019

V krásné atmosféře nového vánočního večírku pracovníků ÚOCHB AV ČR vyhlásila správní rada Nadačního fondu Martiny Roeselové letošní vítěze z 37 uchazečů: RNDr. Miroslav Dvorský, Ph.D. (Botanický ústav AV ČR, Třeboň); Mgr. Aneta Ledererová (MU Brno, CEITEC); Mgr. Jaroslava Nováková, Ph.D. (MatFyz, UK Praha) a Mgr. Lenka Ťupová (Farm. F.; UK Hradec Králové). Blahopřejeme vítězům a jejich rodinám a zároveň upřímně děkujeme všem dárcům, kteří nás v nadační činnosti podporují.