Často kladené otázky (FAQ)

Do kdy se mohu přihlásit?
Žádosti o grant přijímáme každý rok do 30. září.

Mohu poslat žádost až po 30. září?
Ano, můžete, ale vaše žádost bude posouzena až v dalším roce.

Je podmínka vědecké práce v oblasti přírodních věd strikně daná?
Ano je. Nadační fond podporuje touto formou pouze žadatele/žadatelky působící v oboru přírodních věd.

Mohu žádat o udělení grantu, když mým oborem jsou humanitní vědy?
Nikoliv, nadační fond podporuje pouze žadatele/žadatelky působící v oboru přírodních věd.

Musí podmínky statutu Ph.D. studenta/studentky nebo postdoktorandky/postdoktoranda a vědecké práce v oblasti přírodních věd splňovat oba rodiče?
Nikoliv, stačí, když tuto podmínku splňuje pouze jeden z rodičů. Ten také žádá o udělení grantu.

Na co klade hodnotící komise důraz?
Hodnotící komise při rozhodování o udělení grantu přihlíží mimo jiné ke kvalitě vědeckého projektu a odborného CV uchazečů. Přitom musí být splněna podmínka, že uchazeči jsou v době podání grantu Ph.D. studenti nebo postdoci (postdoktorální pracovníci krátce, tj. maximálně do několika let, po absolvování postgraduálního studia). Komise přihlíží také k rodinné situaci uchazečů a k tomu, jak efektivně by podle návrhu uchazečů mohly poskytnuté prostředky pomoci skloubit vědeckou práci s péči o předškolní dítě či děti.

Mohu žádat o grant, jestliže budu mít statut Ph.D. studenta/studentky až po 30. září?
Bohužel nikoliv. O udělení nadačního příspěvku můžete žádat až v okamžiku, kdy tuto podmínku splňujete.

Mohu žádat o grant v případě, že 30. září dosáhne naše dítě již školního věku?
Bohužel nikoliv, 30. září nesmí být dítěti více než 6 let.

Je za dítě předškolního věku považováno dítě od 3 do 6 let nebo i mladší?
Dolní hranice věku dítěte není stanovena.

Stačí, když podmínku péče o dítě předškolního věku splňuje jen jedno z více našich dětí?
Ano, stačí.

Lze příspěvek použít na financování vědy?
Nikoliv, finanční prostředky poskytované formou pamětního grantu jsou určeny pro krytí potřeb služby péče o dítě, takže je možné je použít např. na úhradu předškolního vzdělávání, pobytu v dětském koutku, na soukromé hlídání dítěte ap. Nejsou to však prostředky na financování výzkumu.

Musí být veškeré dokumenty v angličtině?
Ano, musí. Správní rada rozhoduje o přiznání grantů na základě doporučení mezinárodní hodnoticí komise.

Je předepsaná forma popisu rodinné situace?
Není. Forma, jakou má být popsána rodinná situace, není stanovena, záleží na Vás.

Jsou k dispozici šablony (formuláře) pro požadované dokumenty?
Nejsou, mějte však na paměti, že i k formálnímu zpracování Vaší žádosti se přihlíží.

Mohu poslat žádost emailem?
Ano, můžete, nejlépe ve formátu pdf. Nezapomeňte však přiložit všechny přílohy, včetně podepsaného doporučujícího dopisu.

Mohu žádat o nadační příspěvek na dobu delší než 1 rok?
Bohužel nikoliv, nadační příspěvek ve výši 120 000 Kč je jednoroční.

Mohu v případě neudělení žádat o nadační příspěvek v příštím roce?
Ano, můžete, pokud stále splňujete podmínky pro udělení nadačního příspěvku.

Jak v publikacích uvádět získanou podporu Nadačního fondu?
This work was supported by the Martina Roeselová Memorial Fellowship.
nebo
The authors are grateful for the financial support of the Martina Roeselová Memorial Fellowship.