Často kladené otázky (FAQ)

Do kdy se mohu přihlásit?
Žádosti o grant přijímáme každý rok do 30. září.

Mohu poslat žádost až po 30. září?
Ano, můžete, ale vaše žádost bude posouzena až v dalším roce.

Je podmínka vědecké práce v oblasti přírodních věd strikně daná?
Ano je. Nadační fond podporuje touto formou pouze žadatele/žadatelky působící v oboru přírodních věd.

Mohu žádat o udělení grantu, když mým oborem jsou humanitní vědy?
Nikoliv, nadační fond podporuje pouze žadatele/žadatelky působící v oboru přírodních věd.

Musí podmínky statutu Ph.D. studenta/studentky nebo postdoktorandky/postdoktoranda a vědecké práce v oblasti přírodních věd splňovat oba rodiče?
Nikoliv, stačí, když tuto podmínku splňuje pouze jeden z rodičů. Ten také žádá o udělení grantu.

Mohu žádat o grant, jestliže budu mít statut Ph.D. studenta/studentky až po 30. září?
Bohužel nikoliv. O udělení nadačního příspěvku můžete žádat až v okamžiku, kdy tuto podmínku splňujete.

Mohu žádat o grant v případě, že 30. září dosáhne naše dítě již školního věku?
Bohužel nikoliv, 30. září nesmí být dítěti více než 6 let.

Je za dítě předškolního věku považováno dítě od 3 do 6 let nebo i mladší?
Dolní hranice věku dítěte není stanovena.

Stačí, když podmínku péče o dítě předškolního věku splňuje jen jedno z více našich dětí?
Ano, stačí.

Lze příspěvek použít na financování vědy?
Nikoliv, finanční prostředky poskytované formou pamětního grantu jsou určeny pro krytí potřeb služby péče o dítě, takže je možné je použít např. na úhradu předškolního vzdělávání, pobytu v dětském koutku, na soukromé hlídání dítěte ap. Nejsou to však prostředky na financování výzkumu.

Musí být veškeré dokumenty v angličtině?
Ano, musí. Správní rada rozhoduje o přiznání grantů na základě doporučení mezinárodní hodnoticí komise.

Je předepsaná forma popisu rodinné situace?
Není. Forma, jakou má být popsána rodinná situace, není stanovena, záleží na Vás.

Jsou k dispozici šablony (formuláře) pro požadované dokumenty?
Nejsou, mějte však na paměti, že i k formálnímu zpracování Vaší žádosti se přihlíží.

Mohu poslat žádost emailem?
Ano, můžete, nejlépe ve formátu pdf. Nezapomeňte však přiložit všechny přílohy, včetně podepsaného doporučujícího dopisu.

Mohu žádat o nadační příspěvek na dobu delší než 1 rok?
Bohužel nikoliv, nadační příspěvek ve výši 120 000 Kč je jednoroční.

Mohu v případě neudělení žádat o nadační příspěvek v příštím roce?
Ano, můžete, pokud stále splňujete podmínky pro udělení nadačního příspěvku.