Probíhá vyhodnocování žádostí pro rok 2019

Správní radu a hodnoticí komisi nyní čeká nelehká úloha – vyhodnotit všechny v termínu doručené podklady a vybrat z celkového počtu 37 žádostí ty, kterým bude udělen pamětní grant Martiny Roeselové.