Vyhodnocování žádostí pro rok 2020

Správní rada a hodnoticí komise je i v letošním roce postavena před nelehkým úkolem: vybrat z 31 žadatelů/žadatelek ty, kterým bude udělen pamětní grant Martiny Roeselové.