Vyhodnocování žádostí pro rok 2022

Obdobně jako v předchozích letech jsme zaznamenali velký zájem o udělení pamětního grantu Martiny Roeselové.

Nebude lehké vybrat z letošních 22 žadatelů/žadatelek.