Lidé ve fondu

Zakladatelé fondu

RNDr. PhDr. Zdeněk Hostomský, CSc.
hostomsky@nfmr.cz

Mgr. Marek Roesel
roesel@nfmr.cz

Správní rada

Ing. Iva Pichová, CSc. (předsedkyně)
pichova@nfmr.cz

RNDr. PhDr. Zdeněk Hostomský, CSc.
hostomsky@nfmr.cz

Mgr. Marek Roesel
roesel@nfmr.cz

Revizor

doc. Dr. Ing. Jana Hodačová
hodacova@nfmr.cz

Ředitel

Ing. Bohumír Valter, CSc.
valter@nfmr.cz

Aktuality

 • Aktuality

  Pamětní granty pro rok 2021 uděleny

  Správní rada se na dnešním zasedání rozhodla udělit čtyři pamětní granty Martiny Roeselové: Mgr. Monika Fňašková (CEITEC, Brno) Mgr. Lenka Gahurová, Ph.D. (Jihočeská univerzita, České Budějovice) Ing. Johana Muchová (CEITEC, Brno) Mgr. Ondřej Schindler (MU, Brno) Blahopřejeme všem oceněným. Více

  Vyhodnocování žádostí pro rok 2021

  Obdobně jako v předchozích letech jsme zaznamenali velký zájem o udělení pamětního grantu Martiny Roeselové. Nebude lehké vybrat z letošních 22 žadatelů/žadatelek. Více

  Uzávěrka přihlášek se rychle blíží... - 30. září 2021

  Nezapomeňte, že uzávěrka přihlášek pro udělení grantů pro tento rok je již 30. září 2021. Více informací na stránce http://www.nfmr.cz/pro-zadatele/. Pokud připravujete žádost o udělení grantu, potom nepřehlédněte často kladené otázky (FAQ). Více

  Ceny za rok 2020 ve správných rukách - 2.

  A níže přehled dosažených vědeckých výsledků. Gratulujeme všem! Aneta Ledererová: „Podpora Vaší nadace mi dala nejen finanční jistotu, ale i hřejivý pocit podpory a vědomí, že mé konání a snaha zvládnout více životních rolí není zbytečná.“ Publikace: PLOS ONE (https://doi.org/10.1371/journal.pone.0229170) Journal for ImmunoTherapy of Cancer (https://doi.org/10.1136/jitc-2019-000471) Lenka Ťupová: „Velmi Vám... Více

  Ceny za rok 2020 ve správných rukách - 1.

  Správní rada NFMR se při hodnocení závěrečných zpráv vítězů za rok 2020 s velkou radostí a zároveň s obdivem seznámila se skvělou celoroční prací všech držitelů, kterým se perfektně podařilo skloupit péči o dítě s vědeckou prací. Více


 • Poslání fondu

  Nadační fond Martiny Roeselové má za cíl podporovat vědce a vědkyně působící v oblasti přírodních věd, kteří se snaží skloubit kompetitivní vědeckou činnost s kvalitní péčí o předškolní děti.

  Za tímto účelem poskytuje fond vybraným vědcům a vědkyním finanční příspěvek nazvaný Pamětní grant Martiny Roeselové, kterým připomíná památku předčasně zesnulé vědkyně, která během krátké, ale excelentní vědecké kariéry dokázala vychovat tři děti a aktivně se zasazovat za zlepšování podmínek pro mladé vědce-rodiče.

  Ke stažení: Statut nadačního fondu [PDF]


  martina_roeselova

  Kdo byla Martina Roeselová

  Martina Roeselová byla česká vědkyně působící v oboru fyzikální chemie. V roce 1990 získala titul RNDr. na MFF UK v Praze v oboru biofyzika a chemická fyzika. Doktorské studium v oboru biofyzikální chemie, chemické a makromolekulární fyziky absolvovala na Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR a Matematicko-fyzikální fakultě UK pod vedením prof. Pavla Jungwirtha. Svou dizertační práci obhájila v roce 2003. Poté absolvovala postdoktorální pobyt na University of California Irvine a o rok později nastoupila jako vědecká pracovnice do Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR (ÚOCHB), kde působila až do své smrti.

  Během své plodné vědecké kariéry vychovala s podporou svého muže Marka tři děti. Kromě toho podporovala začínající vědkyně a vědce a snažila se v akademickém prostředí vytvářet podmínky k tomu, aby bylo možné úspěšně kombinovat rodinný život a vědeckou práci.

  Martina, která byla nejen mezinárodně uznávanou vědkyní, ale i oblíbenou přednášející, školitelkou a kolegyní, zemřela v únoru 2015 na rakovinu ve věku nedožitých 50 let.


  Historie Pamětního grantu Martiny Roeselové

  Po smrti Martiny Roeselové byl na popud prof. Pavla Jungwirtha a řady dalších přátel a kolegů založen při ÚOCHB Pamětní grant Martiny Roeselové, jako stipendium určené pro doktorandy a doktorandky a postdoktorandy a postdoktorandky, kteří pečují o malé dítě a současně se aktivně věnují vědě.

  Cílem grantu bylo poskytnout finanční podporu studujícím či začínajícím vědcům a vědkyním-rodičům, které by pokrylo služby péče o děti. Grant podpořila finančně rodina Martiny Roeselové a řada další dárců.

  V roce 2017 byl pak z iniciativy prof. Pavla Jungwirtha, manžela Martiny Marka Roesela a ředitele ÚOCHB Zdeňka Hostomského založen Nadační fond Martiny Roeselové, který převzal péči o budoucí rozvoj grantu.


  Výroční zprávy

  Výroční zpráva NFMR 2020 [PDF]

  Výroční zpráva NFMR 2019 [PDF]

  Výroční zpráva NFMR 2018 [PDF]

  Výroční zpráva NFMR 2017 [PDF]