Archiv zpráv

 • Archiv zpráv

  NFMR se sloučil s Nadačním fondem IOCB Tech

  Na základě smlouvy o sloučení ze dne 13. října 2022 došlo ke sloučení Nadačního fondu Martiny Roeselové (NFMR) s Nadačním fondem IOCB Tech. Nástupnickým fondem je NF IOCB Tech, NFMR  sloučením zanikl. Více

  Nadační fond má nového ředitele

  Dosavadní ředitel Nadačního fondu Martiny Roeselové, Bohumír Valter, na vlastní žádost skončil ve své funkci. Jeho nástupcem zvolila správní rada fondu Dušana Brinzanika. Více

  Vyhodnocování žádostí pro rok 2022

  Obdobně jako v předchozích letech jsme zaznamenali velký zájem o udělení pamětního grantu Martiny Roeselové. Nebude lehké vybrat z letošních 22 žadatelů/žadatelek. Více

  Ceny za rok 2020 ve správných rukách

  Správní rada NFMR se při hodnocení závěrečných zpráv vítězů za rok 2020 s velkou radostí a zároveň s obdivem seznámila se skvělou celoroční prací všech držitelů, kterým se velmi dobře podařilo skloupit péči o dítě s vědeckou prací. Více

  Pět nových držitelek grantu

  U příležitosti pátého výročí Nadačního fondu se správní rada rozhodla ocenit pět uchazečů o Pamětní grant Martiny Roeselové. Více