Archiv zpráv

 • Archiv zpráv

  Nadační fond má nového ředitele

  Dosavadní ředitel Nadačního fondu Martiny Roeselové, Bohumír Valter, na vlastní žádost skončil ve své funkci. Jeho nástupcem zvolila správní rada fondu Dušana Brinzanika. Bohumír Valter řídil chod fondu od jeho začátku v roce 2016. Za dobu jeho pů... Více

  Pamětní granty pro rok 2021 uděleny

  Správní rada se na dnešním zasedání rozhodla udělit čtyři pamětní granty Martiny Roeselové:

  • Mgr. Monika Fňašková (CEITEC, Brno)
  • Mgr. Lenka Gahurová, Ph.D. (Jihočeská univerzita, České Budějovice)
  • Ing. Johana Mucho... Více

  Vyhodnocování žádostí pro rok 2021

  Obdobně jako v předchozích letech jsme zaznamenali velký zájem o udělení pamětního grantu Martiny Roeselové. Nebude lehké vybrat z letošních 22 žadatelů/žadatelek.... Více

  Ceny za rok 2020 ve správných rukách

  Správní rada NFMR se při hodnocení závěrečných zpráv vítězů za rok 2020 s velkou radostí a zároveň s obdivem seznámila se skvělou celoroční prací všech držitelů, kterým se velmi dobře podařilo skloupit péči o dítě s vědeckou prací. Všem blahopřeje... Více

  Slavnostní vyhlášení vítězů odloženo

  Tradiční slavnostní vyhlášení letošních vítězů se vzhledem k pandemické situaci o rok odkládá. Už nyní se těšíme na vánoční večírek v roce 2021, kde se, jak doufáme, setkáme společně jak s vítězi roku 2020, tak i 2021.... Více

  Páté výročí – pět nových držitelek grantu

  U příležitosti pátého výročí Nadačního fondu se správní rada rozhodla ocenit pět uchazečů:

  • Rasha Abdelrahman, MSc. (CEITEC VUT, Brno)
  • Mgr. Monika Čechová, Ph.D. (Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, Liběchov)
  • ... Více

  Vyhodnocování žádostí pro rok 2020

  Správní rada a hodnoticí komise je i v letošním roce postavena před nelehkým úkolem: vybrat z 31 žadatelů/žadatelek ty, kterým bude udělen pamětní grant Martiny Roeselové.... Více

  Kateřina Sam - rozhovor o vědě a rodině

  Dr. Kateřina Sam, držitelka grantu Martiny Roeselové za rok 2017, vystudovala zoologii a biologii ekosystémů na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, kde také získala v roce 2013 doktorát. V následujících letech pů... Více

  Gratulujeme vítězům grantu Martiny Roeselové 2019

  předávání grantů 2019

  V krásné atmosféře nového vánočního večírku pracovníků ÚOCHB AV ČR vyhlásila správní rada Nadačního fondu Martiny Roeselové letošní vítěze z 37 uchazečů: RNDr. Miroslav Dvorský, Ph.D. (Botanický ústav AV ČR, Třeboň); Mgr. Aneta Ledererová (MU Brno, C... Více

  Probíhá vyhodnocování žádostí pro rok 2019

  Správní radu a hodnoticí komisi nyní čeká nelehká úloha - vyhodnotit všechny v termínu doručené podklady a vybrat z celkového počtu 37 žádostí ty, kterým bude udělen pamětní grant Martiny Roeselové.... Více

  Udělení pamětních grantů Martiny Roeselové 2018

  předávání grantů 2018

  Jak se již stalo tradicí, proběhlo během vánočního setkání pracovníků ÚOCHB AV ČR slavnostní udělení pamětních grantů Martiny Roeselové pro rok 2018. Z došlých 25 žádostí byly vybrány čtyři nové držitelky grantu: Klára Frydrýšková (PřF UK), Barbora M... Více

  Prestižní grant ERC pro Kateřinu Sam

  Blahopřejeme Kateřině Sam (Biologické centrum AV ČR), držitelce grantu Martiny Roeselové za rok 2017, k získání prestižního grantu ERC. Máme upřímnou radost, že i díky naší podpoře se jí podařilo tak skvěle skloubit vědeckou činnost s péčí o dítě.... Více